Endelig noen bilder av gjengen fra A2-kullet - 7 uker gamle. Se kullsiden.